Expertise

Geschiedenis scherpt analytisch vermogen, relativeert, verklaart en plaatst gebeurtenissen in brede verbanden. Geschiedenis wordt gemaakt door personen met hun individuele angsten, bevlogenheid, moed, liefde en lef. Het is spannend, interessant, onthutsend en soms ook ontgoochelend.

Als je d
át allemaal wilt overbrengen aan anderen, heb je niet alleen gedegen historische kennis nodig, maar ook inzicht in historische didactiek om de juiste aanpak te vinden die bij een bepaald onderwerp en bij de gekozen doelgroep past. Met activerende didactiek en kennis van ontwikkelingen in erfgoededucatie kom ik een heel eind.

Ik heb me onder meer laten inspireren door de volgende publicaties:
- Peter Fisher, Ian Wilkinson, David Left: 'Thinking Trough History' (Cambridge 2002);
- Jan de Vries (red): Actief Historisch Denken (Boxmeer 2004);
- Harry Havekes, Jan de Vries (red): Geschiedenis Doordacht, Actief Historisch Denken (Boxmeer 2005);
- Maria Grever, Carla van Boxtel: Verlangen naar tastbaar verleden, Erfgoed, Onderwijs en Historisch besef (Hilversum 2014);
- Carla van Boxtel, Geschiedenis, erfgoed en didactiek (Rotterdam 2009).

In hoeverre dat gelukt is…. ? Oordeelt u zelf!
Folio projecten
Internet projecten
Presentaties